Találatok - Cím/szerző : Vásárhelyi
Találatok - Cím/szerző : Vásárhelyi

17 találat.

< Előző
Ugrás: 1
Következő >
KijelölhetőMédiaCím
1. Régi magyarországi nyomtatványok - 1656-1670 (2012) / Vásárhelyi Judit, P.
2. Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába: [felsőoktatási tankönyv] (2003), 3., átd. és kieg. kiad. / Hargittay Emil; Szentmártoni Szabó Géza; Vásárhelyi Judit, P.
3. MONOKgraphia: tanulmányok Monok István 60. születésnapjára - Bibliaolvasó kalauz a 18. században (2016) / Vásárhelyi Judit, P.
4. "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem": emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára - Caspar Sibelius magyar nyelvű imádságai (2015) / Vásárhelyi Judit, P.; Sibelius Caspar; Pósaházi János
5. Discursus de summo bono (1975) / Ziegler, Georg; Szenczi Molnár Albert (1574 - 1634); Vásárhelyi Judit, P.
6. Fata libelli: a nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai (2003) / Vásárhelyi Judit, P.; Borsa Gedeon
7. Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból: az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka és kiállítása, 2000. október 12. (2001) / Vásárhelyi Judit, P.
8. Imadsagos könyveczke, mellyben szép hálá adásoc és áhitatos könyörgésec vadnac ... mellyet magyar nyelven uyonnan boczátott ki Szenci Molnár Albert (2002), [Hasonmás kiad.] / Vásárhelyi Judit, P.; Szenczi Molnár Albert (1574 - 1634)
9. Index Biblicus, az az: az egez szent iras könyveinec kentsere vezerlő, mutato, és indito lajstroma ... (2016), [Hasonmás kiad.] / Mantskovit Bálint; Vásárhelyi Judit, P.; Szabó András (irodalomtörténész) (1954 -)
10. A reformáció könyvespolca: reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából (2017) / Vásárhelyi Judit, P.; Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
11. Rola krakowskich drukarzy w kulturze wegierskiej (2000) / Ecsedy Judit, V. (1946 -); Vásárhelyi Judit, P.; Dörnyei Sándor; Kertész Balázs (1971 -)
12. Sylvae typographicae: tanulmányok a régi magyarországi nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából (2012) / Vásárhelyi Judit, P.; Országos Széchényi Könyvtár (Budapest); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Irodalomtudományi Intézet; MOKKA-R Egyesület (Szeged)
13. Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai: előzmények és fogadtatás (2006) / Vásárhelyi Judit, P.; Szenczi Molnár Albert (1574 - 1634)
14. Szenci Molnár Albert válogatott művei (1976) / Szenczi Molnár Albert (1574 - 1634); Vásárhelyi Judit, P.; Tolnai Gábor; Borzsák István
15. Szöveg - emlék - kép (2011) / Boka László (1974 -); Vásárhelyi Judit, P.
16. Új Testamentum, azaz a Mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége (2017), Revideált kiad. / Károli Gáspár (1529 - 1591); Vásárhelyi Judit, P.; Heltai János; Magyar Bibliatársulat
17. Újabb könyvtörténeti írások (2018) / Borsa Gedeon; Szvorényi Róbert (1974 -); Vásárhelyi Judit, P.; Csobán Endre Attila; Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
-->
< Előző
Ugrás: 1
Következő >