Rekord adatai
Rekord adatai

< Előző
Következő >
 
Cím MONOKgraphia : tanulmányok Monok István 60. születésnapjára / szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina (2016)Könyv/monográfia/könyv
Tartalma Késre menő vita 1571-ben Murád dragomán (Somlyai Balázs) és Arnoldus Manlius között / Ács Pál, Petneházy Gábor (2016)
A Zrinyi-könyvtár három tételéről : könyvjegyzékmérgezés ellen való orvosság / Balázs Mihály (2016)
A "spinozista" Martinovics - értelmezési kísérlet : második nekifutás / Balázs Péter (2016)
A Csongrád Megyei Általános Tanító Egyesület tevékenysége és illusztrációs pályázatai a két világháború között / Barátné Hajdu Ágnes (2016)
Un exemplaire exceptionnel : le Theuerdank de Melchior Pfinzing a la Bibliothéque du chateau de Chantilly / Frédéric Barbier (2016)
A sztoikus Zrinyi / Bene Sándor (2016)
Die alte Klosterbibliothek Disentis : ein buchgeschichtlich bemerkenswerter Fund / Jan-Andrea Bernhard (2016)
Pázmány Péter és aReihing-vita : adalék az érseki könyvbeszerzéshez / Bitskey István (2016)
Egy elfeledett 18. századi erdélyi főúri könyvtár nyomában : Kendeffi Elek hollandiai könyvvásárlásai (1761-1762) / Bujtás László Zsigmond (2016)
Két kézirat: egy német nyelvű dráma és egy fordítás : Katona József: Jolánta a' Jeruzsálemi Királyné című drámafordításának szövegkiadásáról / Czibula Katalin (2016)
Az átlátszó, szomorú város modern fénye : Mikszáth Kálmán Budapest-élménye / Császtvay Tünde (2016)
A Barcaságtól Pennsylvaniáig : Lucas Rauss (1724-1788) önéletrajza / Csepregi Zoltán (2016)
Jean de Joinville történetének kéziratai, első kiadásai és a könyvnyomtatók felelőssége / Csernus Sándor (2016)
Az Országh Ilona feletti hiányzó temetési beszéd esete / Csorba Dávid (2016)
Bodoni in Ungheria : la corrispondenza con il conte Sámuel Telekei / Andrea de Pasquale (2016)
István Monok: un historien a l'echelle européenne / Marisa Midori Deaecto (2016)
Teleki Sámuel végakarata / Deé Nagy Anikó (2016)
Frölich Dávid : időjóslási kommentárok az 1641-ben Nürnbergben kiadott kalendáriumában / Dukkon Ágnes (2016)
Schauff pozsonyi könyvkiadó kétnyelvű hirdetése (1790) / V. Ecsedy Judit (2016)
Aktualitás és reprezentáció : Matthaus Wagner (1648-1694) ulmi kiadó almanach royalja / G. Etényi Nóra (2016)
"Dem Verdienst die Krone!" / Fata Márta (2016)
Egy könyvjegyzék tanulságai : Heresinczy Péter győri püspök, kancellár és a hagyatékában összeírt könyvek (1590) / Fazekas István (2016)
Csallóközi formula avagy / Fekete Csaba (2016)
A spiritualizmus és a radikális pletizmus irodalma Szebenben : Andreas Teutsch könyvei a Brukenthal-gyűjteményben / Font Zsuzsa (2016)
Az enciklopedikus Plinius a rózsákról / Géczi János (2016)
Litteris in Patria Augendis? : könyvtártörténeti elmélkedések a "másik" Apponyi könyvtár sorsának apropóján (1774-2011) / Granasztói Olga (2016)
Bod Péter és a németalföldi peregrináció / Gudor Kund Botond (2016)
A hivatalos érintkezés nyelve Magyarországon a XVII. században / Tatjana Guszarova (2016)
Köleséri Sámuel tudományos-irodalmi fő művének sorsa / Hamvas Endre, Keserű Bálint (2016)
Fábián János békési református tanító veszedelmes könyvei / Hegyi Ádám (2016)
La vocation de mécénes des Batthyány : résidences, palais et chateaux / Diona Hendre Biro (2016)
Egy régi metafora / Horváth Iván (2016)
Az Evangélikus Országos Könyvtár korai történetének vázlata / H. Hubert Gabriella (2016)
Feljegyzés Károlyi Gáspár haláláról : Sóvári Soós Kristóf prosztilláinak kéziratos toldalékában / Hubert Ildikó (2016)
Incunabula Hungarorum : a magyar őstörténet olvasata Wittenbergben, a gyászévtizedben / Imre Mihály (2016)
Kisvárdai viszonyok - Telegdi Kata verses levele / Jankovics József, Kőszeghy Péter (2016)
Vizsgálódások Jacobus Piso és a bécsi Ausonius-kiadás körül / Jankovits László (2016)
Magyar főúri családok Bécs 18. századi színházi kultúrájában / János Szabolcs (2016)
"...egyig le kell vágni, hogy legyen egy hit" : Szilvási János beszéde Kolozsvárott 1593 októberében / Káldos János (2016)
A múzsák a háborúban sem hallgatnak : szempontokés példák egy furcsa fogalmi négyszög értelmezéséhez / Z. Karvalics László (2016)
Kellemes szomszédság : összetartozó emlékkönyvbejegyzésekről / Katona Tünde (2016)
Magyar hivatalnokok nyelvtudása és a felvilágosult abszolutizmus reformtörekvései / Olga Khavanova (2016)
Johannes Thesselius kottás bejegyzése Clemens Hizler emlékkönyvébe / Király Péter (2016)
Az első, részben magyar nyelvű nyomtatvány : Melanchthon: Elementa Latinae grammatices, Krakkó, Vietor, 1526) / Kiss Farkas Gábor (2016)
Hungarica in den Bestaden der Bibliothek und des Archivs derFranckeschen Stifungen zu Halle / Brigitte Klosterberg (2016)
Egy ismeretlen mariánus ferences könyvtár a 18. században / Knapp Éva (2016)
Digitális bölcsészet 2016 : a bölcsészek és az informatikai megközelítés: régen és most / Kokas Károly (2016)
Torzá súkromnych knizic z bratislavskej Kapitulskej kniznice / Klára Komorova (2016)
Gyulafehérvári séta Bethlen Miklós kancellárral / Kovács András (2016)
Bibliofil főurak : Festetics György gróf orvostudományi könyvgyűjteményéről (vázlat) / Krász Lilla (2016)
"Indi legendi & scribendi usum mirantur" : egy kulturális sztereotípia múltjáról és régi magyarországi előfordulásáról / Sz. Kristóf Ildikó (2016)
Történetíró Róma (?) városában : egy tervezett (?) Erdély-történet nyomában / Kruppa Tamás (2016)
Márai és Mannerheim / Tuomo Lahdelma (2016)
"Melior fieri studeo, si possim" : a tudatlanság és morális következményei Patrarcánál / Lázár István Dávid (2016)
Négocier des savoirs d'État : les Observations de Jean-Claude Flachat sur le royaume de Hongrie / Christine Lebeau (2016)
A visszanyert könyvtár : a Széll Farkas-gyűjtemény feldolgozásának lehetőségei a 21. században / Lengyel Réka (2016)
Bogyay, Borbándi, Molnár : három hagyaték egy bajorországi magyar gyűjteményben / K. Lengyel Zsolt (2016)
Viollet-le-Due et les vampires / Jean-Michel Leniaud (2016)
Szeletek az "erdélyi" könyves- és sajtóvilág 19. századi történtéből : pályaívek, generációk, tendenciák várostörténeti és vállalkozástörténeti kontextusban / Lipták Dorottya (2016)
Alte rumänische Bücher in der Széchényi-Nationalbibliothek in Budapest / Eva Märza, Iacob Märza (2016)
A Bibliotheca Corviniana és az aranyozott corvina-kötések / Mikó Árpád (2016)
Von der Bibliotheksgeschichte zur Bibliothek als Gescichte : neue Konzepte kulturanthropologischer bibliothekhistorischer Forschung / Elmar Mittler (2016)
Adalékok az "et amicorum" possessorbejegyzésekhez / Oláh Róbert (2016)
Az Istvánffy-könyvtár egy kötete a Pálos Könyvtárban / Orlovszky Géza (2016)
A Vizsolyi Biblia eddig ismeretlen példánya a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában / Ősz Sándor Előd (2016)
Opitz Márton olvas / Ötvös Péter (2016)
"Et musique est une science, Qui veut du'on rit et chante et dance" : a la recherche des traces francaises de l'ars subtilioe / Pajor Enikő (2016)
Két elfeledett hungarikum keletkezéséről : Johann Probst munkái az 1681. évi soproni királyné-koronázásról és országgyűlésről (Bécs, 1682) / Pálffy Géza (2016)
A főnemesség olvasmányaitól a gyöngyösi rektorig a 16-17. században / Péter Katalin (2016)
Két pálos könyvjegyzék tanulságai / Pintér Márta Zsuzsanna (2016)
Warum Johannes Gele Debreceni bei Nacht und Nebel aus Francker verschwunden ist : die Francker Inventarlista seiner dort hinterlassenen Bücher und Güter (1661) / Ferenc Postma (2016)
Eine Inkunabel, die Johannes Sambucus besessen hat: Der "Herbarius latinus" : (Mainz: Peter Schöffer, 1484) in Besicht der Universitatsbibliothek Erlangen-Nürnberg / Ursula Rautenberg (2016)
Egy római kő és könyvészete / Ritoókné Szalay Ágnes (2016)
Zwanzig Jahre EDV in der Siebenbürgischen Bibliothek Gundelsheim : Erweiterter Aufsatz der auf Jubileumstagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde am 12.09.2015 vorgetragenen PowerPoint-Presentation / Christian Rother (2016)
Erdélyi kötések további csoportjai a 17. századból / Rozsondai Marianne (2016)
Genealogické údaje k rodinám Zai a Petrőci / Helena Saktorova (2016)
Az OSZK (szerencsére nem kenyér)bogaras kéziratáról / Sándor Klára (2016)
Sámuel Teleki und Ludwig Höhnel in Ostafrika : Analyse eines reiseberichtes / Andrea Seidler (2016)
Felgyűrt ingujj helyett vasalt köpeny : a nyomda- és nyomdászatábrázolások átalakulása a 19-20. század fordulóján / Simon Melinda (2016)
Die Anfänge der siebenbürgischen Landeskunde in Umfeld der Freimauerer und Samuel von Brukenthals / Thomas Sindilariu (2016)
A Kiss catechismus ismeretlen kiadásának sajátos példányáról / Sipos Gábor (2016)
Kebikecs, a keleti kéziratok Dzsinnje és a könyvészet mágusai, a Szahafok / Soós Tamás (2016)
Bél Mátyás Bars vármegye leírása című kéziratának egyik bírálója : Pongrácz Gáspár esztergomi kanonok / Szelestei N. László (2016)
Istvánffy Miklós feljegyzése Mátyás király egykori római lovas képéről / Szentmártoni Szabó Géza (2016)
Epistolae familiares - baráti (?) levelek : Oláh Miklós barátai levelezése tükrében / Szilágyi Emőke Rita (2016)
"...secundum modum Ecclesiae Zagrabiensis" : egy középkori pszaltérium matemorfózisa / Szoliva Gábriel (2016)
A Festetics-kódex Petrarca-fordításai a költőre vonatkozó újabb lutatások fényében : vázlat / Szörényi László (2016)
Cserei olvas... : írásantropológiai és olvasástörténeti megfontolások az ifjú Cserei Mihály íráshasználati habitusában (esettanulmány) / Tóth Zsombor (2016)
Egy könyvről... / Tóth Zsuzsanna (2016)
Trinkell Zakariás prímási gyóntató küldetése a bécsi udvarban : 1664. augusztus / Tusor Péter (2016)
A szegedi Rómeó és Júlia : Tóth Katalin levelei ifj. Horváth Istvánhoz / Varga András (2016)
Bibliaolvasó kalauz a 18. században / P. Vásárhelyi Judit (2016)
Bacsinszky András munkácsi püspök könyveinek jegyzéke 1790-ből / Véghseő Tamás (2016)
A Bibliotheca Windhagiana: egy különleges arisztokrata könyvtár a 17. századból / Viskolcz Noémi (2016)
A vallási kultúra középkori fázasai a Kárpát-medencében / Voigt Vilmos (2016)
Reformatorische Ideen aud dem Dorf : Interdisziplinäre Vielfault im Werk von Damasus Dürr (ca. 1535-1586) / Ulrich Andreas Wien (2016)
Nevek Nyerges Judit (szerk.)
Verók Attila (szerk.)
Zvara Edina (1971 -) (szerk.)
Monok István (1956 -) (tárgya)
Megjelenés [Budapest] : Kossuth K., 2016
Méretadatok 847 p.; ill.; 30 cm
Nyelv magyar; francia; német; olasz; spanyol; szlovák;
ISBN 978 963 09 8702 8
Osztályozási jelzetek NK8
TS04
Tárgyszavak könyvtárügy; könyvtártörténet; emlékkönyv; tanulmánygyűjtemény; Magyarország;
Megjegyzések Bibliogr. a lábjegyzetekben
Vonalkód Lelőhely Állományegység Raktári jelzet Státusz Kategória
0000001002278KSH Könyvtár Törökbálint 854115Hozzáférhetőkölcsönözh.