Találatok - Címek tárgyszóhoz : nyelvészet
Találatok - Címek tárgyszóhoz : nyelvészet

Több, mint 5000 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. A magyar nyelv értelmező szótára - A - D (1984)
2. Földrajzi nevek etimológiai szótára - A - K (1997)
3. "... mint fatörzsből gyönge ága...": visszaemlékezések és tanulmányok a bajai III. Béla Gimnázium alapításának 250. évfordulójára (2007) / Mayer János; III. Béla Gimnázium (Baja); III. Béla Gimnázium (Baja)
4. "... tsekély vélekedésem szerént...": Aranka György nyelvműveléssel és erkölcstannal foglalkozó írásai (2007) / Aranka György; Dávid Péter; Bíró Annamária
5. Földrajzi nevek etimológiai szótára - L - Zs (1997)
6. A complete guide to letter-writing for science (scholarship) and business (1988) / Rot Sándor
7. "A fövényre épített ház": a fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai (2011) / Albert Sándor (1943 -)
8. "A Homoród füzes partján...": dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről (2000) / Cseke Péter; Hála József (1949 -)
9. A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára (2008) / Vörös Éva
10. A magyar mint európai és világnyelv: MANYE XVIII (2009) / Nádor Orsolya; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (Budapest); Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Budapest), 18. (2008); Balassi Intézet (Budapest)
11. És a magyar nyelv? (2021) / Pusztay János (1948 -); A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány
12. "A nemes hölgy és a szolgálóleány": tanulmányok (1984) / Kelemen János
13. A nyelv keletkezése (1974) / Pap Mária
14. A nyelvész Brassai élő öröksége: az 1997. május 22-23-i emlékülés előadásai (2005) / Péntek János (1941 -)
15. A retorika birodalma: retorika és érvelés (2018) / Perelman, Chaim; Major Hajnalka; Adamik Tamás (1937 -)
16. Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig - A virtus jegyében avagy (2009)
17. Aaki and other Daurica in Cyrillic script: Four rare Daur prints (1995) / Kara György
18. Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból - Abaúj - Csongrád vármegye (1997)
19. Az abaúji Hegyköz helynevei (2000) / Kováts Dániel (1929 -); Kazinczy Ferenc Társaság (Sátoraljaújhely); Kazinczy Ferenc Múzeum
20. Az abdukció: az abdukció logikája, szemiotikája (2008) / Balázs Géza (1959 -); Varga Gyula, H. (nyelvész) (1947 -)
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11