Találatok - Címek tárgyszóhoz : határon túli magyarok
Találatok - Címek tárgyszóhoz : határon túli magyarok

2537 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. ... Nem ilyen lovat akartam (2013) / Puskás Bálint Zoltán
2. "A fa nem hazudik...": Máthé Ferenc il. fafaragó népművész (2008) / Széll János; Máthé Ferenc
3. A határon túli magyarság olvasáskultúrája: összeállítás olvasásvizsgálati és művelődésstatisztikai felmérések eredményeiből (1985) / Gereben Ferenc (1942 -)
4. A humanista voksa: írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből, 1918-1945 (2007) / Filep Tamás Gusztáv (1961 -)
5. A magyar kultúra és média a XXI. század elején: tanulmányok (2005) / Agárdi Péter (1946 -)
6. És a magyar nyelv? (2021) / Pusztay János (1948 -); A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány
7. A Partium esete (2010) / Kozma Tamás; Ceglédi Tímea; Debreceni Egyetem. Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ
8. Gál Sándor egybegyűjtött művei - A szövetség: általános publicisztika 1. (2006)
9. Acta Universitatis Sapientiae. European and regional studies: [scientific journal of Sapientia University] - Vol. 7(2015) - The activites of the committee for the preservation of military traditions from Turda (THHB) / Cech Vilmos; Józsa István Lajos; Kékkői Károly
10. Adalékok a muravidéki magyarok kultúrájához: oktatás, művészet és irodalom (2018) / Ruda Gábor (1953 -); Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (Pilisvörösvár)
11. 4. évf. 2019. 1-4. sz. - 4. évf. (2019) 2. sz. - Adalékok a romániai magyar felsőoktatási stratégiához: demográfiai, oktatáspolitikai, nemzetpolitikai kihívások / Tonk Márton
12. Adalékok a szlovákiai magyarok nyelvéhez és kultúrájához (2016) / Gasparics Judit; Ruda Gábor (1953 -); Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület
13. In memoriam Horváth Róbert: kísérlet Horváth Róbert tudományos munkásságának vázlatos áttekintésére - Adalékok a szlovákiai magyarság asszimilációs folyamatainak vizsgálatához 1950-1991 / Gyurgyík László
14. Adalékok az EGE - EMGE - RMGE 150 éves történetéhez (2004) / Farkas Zoltán; Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
15. Agorák kora: tanulmányok, esszék, cikkek - Adatszerűség, empátia: Az ötvenéves G. Kovács Lászlóról / Filep Tamás Gusztáv (1961 -); Kovács László, G.
16. Acta Universitatis Sapientiae. Social analysis: [scientific journal of Sapientia University] - Vol. 7(2017) - Additions to the Migration of Szekler Youth - an Overview of Statistical Data and Existing Literature (2017) / Bálint Gyöngyvér
17. Adminisztratív tekintet: az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzéséhez (2010) / Kiss Tamás; Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale (Cluj-Napoca)
18. "Adok nektek aranyvesszőt...": dolgozatok erdélyi és moldvai népszokásokról (2000) / Pozsony Ferenc (1955 -)
19. A magyar közösség Szerbiában: kisebbségi jogok az Európai Unió normáinak tükrében CD-melléklettel - Az adottságok (2013) / Bozóki Antal
20. Agglonet: magyar - szlovák agglomeráció Pozsony környékén (2010) / Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Regionális Kutatások Központja (Pécs). Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (Győr). Közép-dunántúli Kutatócsoport; Fórum institút pre vyskum mensín (Samorin)
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11