Találatok - Címek tárgyszóhoz : kutatásmódszertan
Találatok - Címek tárgyszóhoz : kutatásmódszertan

1400 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. A gyorsabb tudományos előrehaladás útjai és buktatói (2009) / Tóth József
2. A határon túli magyarság olvasáskultúrája: összeállítás olvasásvizsgálati és művelődésstatisztikai felmérések eredményeiből (1985) / Gereben Ferenc (1942 -)
3. A történetiség rendjei: prezentizmus és időtapasztalat (2006) / Hartog, Francois
4. A 2004-es versenyképesség kutatás vállalati mintájának alapjellemzői és reprezentativitása (2005) / Lesi Mária
5. Vol. 60. 2006. no. 1-3. - Vol. 60. no. 2. 2006 July - The ABC of demographic behaviour: how the interplays of alleles, brains, and contexts over the life course should shape research aimed at understanding population processes (2006) / Hobcraft, John
6. Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában: válogatás a Pedagógiai Szakbizottság tagjainak a munkáiból - Adaptivitást támogató elektronikus tanulási környezet fogalmi keretei a számelmélet speciális témaköreinek tanításában (2021) / Négyesi Péter
7. Módszertan és dokumentáció: az "Életünk fordulópontjai" című demográfiai vizsgálat első hullámának adatfelvételének ismertetése - Az adatbázis súlyozása / Szelényi Barbara
8. Az empirikus kutatások gyakorlata: adatfeldolgozás és statisztikai elemzés - Adatbázis-készítés (2016) / Falus Iván; Ollé János
9. Módszertan és dokumentáció: az "Életünk fordulópontjai" című demográfiai vizsgálat első hullámának adatfelvételének ismertetése - Adatfelvétel, ellenőrzés, "panelkarbantartás" / Virágh Eszter; Molnár Edit, S.
10. Bevezetés a társadalomtudományok módszertanába - Adatgyűjtés (2016) / Rezsőházy Rudolf
11. Vidéken lakni és vidéken élni: a városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: a város környéki vidék - Adatok és módszerek / Csurgó Bernadett (1977 -)
12. Orális fogamzásgátlót használó nők vizsgálatának eredményei, 1970-1975 - Az adatok feldolgozási módja (1978)
13. Advances in applied social psychology (1980) / Kidd, Robert F.; Saks, Michael J.
14. The impacts of digitalization, social innovations and conflicts - Advantages and disadvantages of getting involved in social innovation processes for for-profit companies from the perspective of company directors (2021) / Szűcsné Markovics Klára
15. Esettanulmányok a Dél-Dunántúli Turisztikai Régióból - The advantages of the establishment of destination brand name applied by the tourism destination management organisations in Slovakia and in Hungary (2020) / Mókusné Pálfi Andrea
16. Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon: az állami statisztika 100 éves évfordulóján - Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása a gazdasági részfolyamatok vizsgálatában / Kupcsik József
17. Primus inter pares: tanulmánykötet Hoóz István 90. születésnapja tiszteletére - Ageing, az életkorhoz való viszony vizsgálata (2018) / Németh Péter; Törőcsik Mária (1953 -)
18. 29. évf. 1979. 1-6. sz. - 29. évf. 1. sz. (1979. Február) - A agglomeráció-kutatás módszertani kérdései / Csefkó Ferenc (1947 -); Rechnitzer János (1952 -)
19. Aggregate data: analysis and interpretation (1980) / Borgatta, Edgar F.; Jackson, David J.
20. Magyarok a Kárpát-medencében 4.: régmúlt és jelen - Az agrárágazat szerepének kutatása és annak tapasztalatai Erdélyben (2020) / Ritter Krisztián
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11