Találatok - Címek tárgyszóhoz : egyházi személy
Találatok - Címek tárgyszóhoz : egyházi személy

1386 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. "... holnap is felkel a nap": emlékeim (1993) / Ortutay Elemér
2. "A hitet megtartottam...": Soos Géza, 1912-2012 (2012) / Horváth Erzsébet; Magyarországi Református Egyház. Zsinati Levéltár (Budapest); Soos Géza (1912 - 1953)
3. "A késő idők emlékezetében éljenek...": a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 2015 (2016) / Köntös László (1953 -); Forrai Beatrix
4. "A késő idők emlékezetében éljenek...": a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 (2013) / Kránitz Zsolt
5. "A késő idők emlékezetében éljenek...": a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei, 1823-1952 (2020) / Kránitz Zsolt; Magyarországi Református Egyház. Dunántúli Református Egyházkerület
6. "A késő idők emlékezetében éljenek...": a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei, 1823-1952 (2012) / Kránitz Zsolt; Magyarországi Református Egyház. Dunántúli Református Egyházkerület
7. "A legnagyobb nyugtalanság tapasztalható...": eljárások református egyházi személyek ellen a "népi demokrácia" első éveiben a Békés-Bánáti Egyházmegyében (2016) / Vincze Gábor; Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ (Hódmezővásárhely)
8. "A nemzet érdekeit tartva szem előtt": Mindszenty József koalíciós évekbeli tevékenységéről (2014) / Miklós Péter (1980 -); Barankovics István Alapítvány; Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány (Szeged); Mindszenty József (1892 - 1975)
9. A nemzet napszámosai a XVIII. század művelődéstörténetében Nagyváradon (2008) / Kristófi János Zsigmond
10. A Roma pastor's personal story (2017) / Gábor Rupi (1955 -); Újvári Anikó; Barrett, Eric
11. Abaúj-Zemplén, Magyarország és Európa szolgálatában: negyedszázad a magyar és európai politikában, 1990-2015 (2016) / Hörcsik Richárd
12. Adalberto (Wojciech) Topolinski élete és műve levelek tükrében (2019) / Adamczyk, Bogdan; Topolinski, Wojciech
13. Könyvek magántulajdonban, 1770-1820 - Adalékok a Győri Egyházmegye római katolikus alsópapságának könyvkultúrájához: falusi és mezővárosi plébánosok könyvhagyatékai, 1770-1820 (2020) / Horváth József (könyvtáros) (1957 -)
14. Tanulmányok gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspökről - Adalékok Mikes János püspök lemondásához (2015) / Tóth Krisztina (1967 -); Mikes János (püspök) (1876 - 1945)
15. A katolikus egyház és az 1956-os forradalom - Adalékok Pétery József váci püspök életéhez (2018) / Földváry Gergely; Pétery József (1890 - 1967)
16. Történelmi egyházak - modern társadalom: tanulmánykötet - Adathálaszat - emberhalászat: az egyházak társadalmi szerepvállalása a kérdőíves kutatás keretében (2018)
17. A normán innen és túl: tanulmányok a Történeti Kollégium konferenciájának előadásaiból - Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához a 19-20. században (2017) / Gyöngyössy Orsolya
18. Aranykapu: tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére - Adatok zabolai gróf Mikes János szombathelyi püspök portréjához (2015) / Gráfik Imre (1944 -); Mikes János (püspök) (1876 - 1945)
19. Add uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra!: Szabó József kanonok-plébános életútja (2012) / Bertha János; Esterházy Pál Alapítvány (Fertőd); Szabó József
20. Adj nekem lelkeket, Uram!: Kerényi Lajos atya önéletírása (2020), 3., átd. bőv. kiad. / Kerényi Lajos (1927 -); Bodnár Dániel
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11