Találatok - Címek tárgyszóhoz : irodalomtörténet
Találatok - Címek tárgyszóhoz : irodalomtörténet

Több, mint 5000 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. "[...] als hätte die Erde ein wenig die Lippen geöffnet [...]": Topoi der Heimat und Identität (1997) / Plener, Peter; Zalán Péter; Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Germanisztikai Intézet
2. Világirodalmi lexikon - A - Cal (1984)
3. "... és palota épül a puszta beszédből": akadémiai tudományos ülésszakok a 200 éves Arany Jánosról (2017) / Gábori Kovács József; Major Ágnes; Arany János (1817 - 1882)
4. "... tsekély vélekedésem szerént...": Aranka György nyelvműveléssel és erkölcstannal foglalkozó írásai (2007) / Aranka György; Dávid Péter; Bíró Annamária
5. "A bajnok ébred" - hősköltemények: Válogatás (2000) / Zentai Mária
6. "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás": a magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján (2007) / Kecskeméti Gábor
7. A brassói falikrónika (2004) / Lőkös Péter
8. A concise encyclopaedia of the Italian renaissance (1981) / Hale, John Rigby (1923 - 1999); Andrews, Richard
9. "A fény hátára vesz és fölemel": [emlékkiállítás Kiss Tamás születésének századik évfordulójára] (2013) / Szabó Anna Viola; Déri Múzeum (Debrecen); Kiss Tamás
10. "Természeted az arcodon" - A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig (2006) / Vígh Éva
11. "A Homoród füzes partján...": dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről (2000) / Cseke Péter; Hála József (1949 -)
12. Etika és esztétizmus: Tanulmányok a Nyugat koráról - "A kettészakadt irodalom" és "az írástudók árulása" (2001) / Kenyeres Zoltán; Babits Mihály (1883 - 1941)
13. "A kikelet fia": összegyűjtött művek (2016) / Utassy József (író) (1941 - 2010); Utassyné Horváth Erzsébet; Vilcsek Béla
14. A közhely remekművei?: fejezetek a népszínmű történetéből (2019) / Druzsin Ferenc; Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest)
15. "A közöny az ördög karosszéke": tanulmányok, esszék, kritikák (2008) / Ekler Andrea
16. A la croisée de deux cultures: études en mémoire de Tivadar Gorilovics, 1933-2014 (2016) / Tegyey Gabriella; Skutta Franciska; Gorilovics Tivadar (1933 -); Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Francia Tanszék
17. "A legnagyobb bátorság a remény": írások Illyés Gyuláról (2016) / Domokos Mátyás; Illyés Gyula (1902 - 1983); Csoóri Sándor (1930 - 2016)
18. "A lélek, a lét türelme": tanulmányok József Attiláról (2017) / Veres András; József Attila (1905 - 1937)
19. "A lengyelség iskolája": a lengyel romantika gyermekirodalma (2018) / Kertész Noémi
20. A líra születése (2009) / Mayer Péter
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11