Találatok - Címek tárgyszóhoz : olvasáskutatás
Találatok - Címek tárgyszóhoz : olvasáskutatás

430 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. "A Führer olvas": tallózás Hitler könyvtárában (2000) / Miskolczy Ambrus (1947 -); Hitler, Adolf (1889 - 1945)
2. A határon túli magyarság olvasáskultúrája: összeállítás olvasásvizsgálati és művelődésstatisztikai felmérések eredményeiből (1985) / Gereben Ferenc (1942 -)
3. A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése (2019) / Béres Judit; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)
4. BHRG Szabadegyetem: eladások kivonatai II. - ADHD-s gyerekek a diszlexia reedukációs foglalkozásokon (2015) / Sipos Zsóka
5. Ady-kép'77 (1977) / Erdélyi Ildikó; Nagy Márta; Magyar Rádió és Televízió (Budapest). Tömegkommunikációs Kutatóközpont; Ady Endre (1877 - 1919)
6. Az állomány tematikus csoportosításának kérdései (1990) / Soltész Anna; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)
7. A pedagógusképzés megújítása - Alsó tagozatok gyerekek olvasásértésének fejlesztése mobil infokommunikációs eszközökkel (2015) / Antal Péter; Kis-Tóth Lajos
8. Alumni nova (2018-) / Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Kerényi Károly Szakkollégium
9. Ami rejtve van s ami látható: tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára (2008) / Császár Melinda; Rosta Gergely; Gereben Ferenc (1942 -)
10. L'analphabétisme dans divers pays: etude statistique préliminaire sur la base des recensements effectués depuis 1900 (1953)
11. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig (2001) / Adamikné Jászó Anna (1942 -)
12. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig (2006), 3. kiad. / Adamikné Jászó Anna (1942 -)
13. Áttetsző keretek: az olvasás intimitása (2013) / Dánél Mónika (1976 -)
14. Az olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak: hogyan olvas(s)unk? (2009) / Steklács János
15. "Azért olvasok, hogy éljek": az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig (2017) / Béres Judit
16. "...azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos...": az olvasás és a vallásellenesség kapcsolatai a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között (2018) / Hegyi Ádám (1977 -); Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények (Debrecen)
17. Annona nova: a Kerényi Károly Szakkollégium évkönyve - 6(2013) - Babits a cybertérben: hogyan segítsük elő az értelmező olvasást konstruktív pedagógiai eszközökkel? / Kiss Georgina; Babits Mihály (1883 - 1941)
18. Kutatások és látásmódok a Nyíregyházi Egyetemen - "Barbár szelek fújnak..." (a Nyíregyházi Egyetem tanári pályára készülő hallgatóinak olvasáshoz való viszonya 2020-ban) (2021) / Hollósi Hajnalka Zsuzsanna; Vincze Tamás; Nyíregyházi Egyetem
19. "Befolyásos" emberek: a pedagógusok és a könyvek (2011) / Péterfi Rita; Hatágú Síp Alapítvány
20. A Békés megyei hírlap olvasói (1991) / Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet (Budapest)
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11