Találatok - Címek tárgyszóhoz : 18. sz.
Találatok - Címek tárgyszóhoz : 18. sz.

1269 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. "... el nem felejthetem Zágont": Mikes Kelemen emlékére (2011) / Baksa Péter (1935 -); Mikes Kelemen (1690 - 1761)
2. A nemzet napszámosai a XVIII. század művelődéstörténetében Nagyváradon (2008) / Kristófi János Zsigmond
3. A Posonyi Magyar Musa és egy sajtótörténeti dokumentum (2008) / Borbély Szilárd (1963 - 2014)
4. L'absolutisme éclairé (1985) / Köpeczi Béla (1921 - 2010)
5. Abszolutisztikus törekvések a magyarországi ércbányászat és kohászat terén a 18. században (2020) / Gedeon Magdolna
6. Az abszolutizmus földtehermentesítése Magyarországon (1935) / Bernát Gyula
7. Accurate Landkarte die Königreiche Ober- und Nieder-Hungarn, Slavonien, Croatien, Dalmatien, Bosnien, Servien, Bulgarien und Romanien das Gross Fürstenthum Siebenbürgen, die Fürstenthümer Moldau, Wallachey, Bessarabien, die Oczakowisch- und Crimische-Tartarey, die Polnische provinz Podolien, wie auch ein Theil von Ukrainen, und übrige angränzende Ländere vorstellend (1738) / Lidl, Johan Jacob
8. Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai: Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola kiadványsorozata - 3. - Adalékok a boszorkányperek eljárási kérdéseihez a Heves és Külső-Szolnok megyei periratok nyomán (2003) / Koncz Ibolya Katalin
9. Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről - Adalékok a kétyi német nyelvjáráshoz (2020) / Erb Mária
10. Index: válogatott tanulmányok a Mika Sándor Emlékülésről - Adalékok a kiskunlacházi redempció történetéhez (2016) / Nagy János
11. Adalékok az erdélyi jezsuita rendházak eltörléséhez (1935) / Temesváry János
12. Történeti demográfiai évkönyv - 2002. - Adalékok Erdély 18. századi népessége etnikai összetételének kérdéséhez / Veres Valér
13. Adalékok Újfehértó XVIII. századi történetéhez (1995) / Sípos Ferenc
14. A vászoncselédtől a vállalkozó nőig: a nő a Jászkunság társadalmában - Adatok a boszorkányossághoz a Jászkunból (2011) / Novák László Ferenc
15. Körösök vidéke: honismereti füzet - 1989. - Adatok a Körös-vidék XVIII. századi sertéstartásáról és a sertéskereskedelemről (1989) / Szabó István, Cs.
16. Adatok Nyitravármegye és város monográfiájához (1896) / Horvát Sándor
17. 2. évf. 1958. 1/2-3/4. sz. - 2. évf. 1958. 1/2. sz. - Adatok Pest város XVIII. századi népességének fejlődéséhez / Fallenbüchl Zoltán (1924 - 2006)
18. Der Adel vor der Revolution: zur sozialen und politischen Funktion des Adels im vorrevolutionären Europa (1971) / Kluxen, Kurt; Vierhaus, Rudolf
19. 59. évf. 2012. 1-6. sz. = jan.-jún. - 59. évf. 5. sz. (2012). - Adósság, pénz és szabadság (2012) / Madarász Aladár
20. Rethinking East-Central Europe: family systems and co-residence in the Polish-Lithuanian commonwealth - Data quality assessments, documentation, and bibliography - Age heaping and digit preference (2015) / Szoltysek, Mikolaj
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11