Találatok - Címek tárgyszóhoz : katolikus egyház
Találatok - Címek tárgyszóhoz : katolikus egyház

1891 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. "... holnap is felkel a nap": emlékeim (1993) / Ortutay Elemér
2. A XVI. kerület egyházainak története. A katolikus egyház - A Cinkotai Szent Mária Magdolna Római Katolikus Egyházközség története (2008) / Rajna László; Végh Aladár; Dorogi Ferenc Miklós; Cinkotai Római Katolikus Egyházközség (Budapest); Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség (Budapest); Sashalmi Római Katolikus Egyházközség (Budapest)
3. A magyar piaristák 1950-ben: szétszóratás és újrakezdés (2007) / Böszörményi Géza; Szűcs Imre; Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Provincia Hungariae
4. "...a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint": adatok a magyarországi görög katolikusok művészetéhez (2011) / Terdik Szilveszter; Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza). Liturgikus Tanszék
5. A nemzet napszámosai a XVIII. század művelődéstörténetében Nagyváradon (2008) / Kristófi János Zsigmond
6. A pasaréti Páduai Szent Antal templom (2009) / Harsányi István; Harsányiné Vladár Ágnes; Ordo Fratrum Minorum. Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum
7. A XVI. kerület egyházainak története. A katolikus egyház - A rákosszentmihályi katolikus egyház története (2007) / Lantos Antal (1929 -); Dorogi Ferenc Miklós
8. AAK archives presentation (2018) / Lakatos Andor; Tóth Noémi Ilona; Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár; Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár
9. Katolikus újjászületés Debrecenben - "Ab omnibus pius rex dicebatur": Szent László a magyarországi irodalomban (2015) / Bitskey István (1941 -)
10. Acta et fragmenta visitationes canonicae parochiarum: VÉL I.1.7. (2014) / Varga Tibor László; Római Katolikus Egyház. Veszprémi Egyházmegye; Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár
11. Adalberto (Wojciech) Topolinski élete és műve levelek tükrében (2019) / Adamczyk, Bogdan; Topolinski, Wojciech
12. Könyvek magántulajdonban, 1770-1820 - Adalékok a Győri Egyházmegye római katolikus alsópapságának könyvkultúrájához: falusi és mezővárosi plébánosok könyvhagyatékai, 1770-1820 (2020) / Horváth József (könyvtáros) (1957 -)
13. Tanulmányok gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspökről - Adalékok Mikes János püspök lemondásához (2015) / Tóth Krisztina (1967 -); Mikes János (püspök) (1876 - 1945)
14. A katolikus egyház és az 1956-os forradalom - Adalékok Pétery József váci püspök életéhez (2018) / Földváry Gergely; Pétery József (1890 - 1967)
15. Ádám Iván veszprémi kanonok pálos kolostorokról készült rajzai a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban (2016) / Ádám Iván; Rainer Pál; Kowalczyk, Piotr; Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém)
16. Adatok a csépai plébánia történetéhez (2015) / Fekete János; MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; Helytörténeti Múzeum (Kunszentmárton)
17. Add uram, hogy méltók lehessünk a szabadságra!: Szabó József kanonok-plébános életútja (2012) / Bertha János; Esterházy Pál Alapítvány (Fertőd); Szabó József
18. Adj nekem lelkeket, Uram!: Kerényi Lajos atya önéletírása (2020), 3., átd. bőv. kiad. / Kerényi Lajos (1927 -); Bodnár Dániel
19. Administratio apostolica romano-catholica Transcarpatiae (1999) / Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság
20. Adventi készülődés avagy (2014) / Gáspár István
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11