Találatok - Címek tárgyszóhoz : tudományfilozófia
Találatok - Címek tárgyszóhoz : tudományfilozófia

543 találat.

< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KijelölhetőMédiaCím
1. Mi a darwinizmus? (1949) / Timir'azev, Kliment Arkadij; Komarov, Vladimir Leontevic
2. "A fövényre épített ház": a fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai (2011) / Albert Sándor (1943 -)
3. A jelenségek megőrzése: értekezés a fizikaelmélet fogalmáról Platóntól Galileiig (2005) / Duhem, Pierre; Heidl György (1967 -)
4. A mathematician's apology (2012), 19th print. / Hardy, Godfrey Harold (matematikus) (1877 - 1947); Snow, Charles Percy (1905 - 1980)
5. "A nemes hölgy és a szolgálóleány": tanulmányok (1984) / Kelemen János
6. A tudomány, a tudás és az egyetem: filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok (2010) / Boros János (1954 -)
7. Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Series marxistica-leninistica (1962-1969) / Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen). Marxizmus-Leninizmus Tanszék
8. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (1965) / Keserű Bálint; József Attila Tudományegyetem (Szeged). Bölcsészettudományi Kar. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
9. Ádvent és tudomány (1999) / Jáki Szaniszló (1924 - 2009)
10. Agy, hit, számítógép (2004) / Hámori József; Sajgó Szabolcs (1951 -); Roska Tamás
11. Ahol megáll a tudomány (1999) / Tasi István (1970 -); Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet (Budapest)
12. Ajánló könyvjegyzék a legkiválóbb ateista és antiklerikális politikai, tudományos és szépirodalmi művekből (1960) / Vizi Albert
13. Albert Einstein válogatott írásai (2005) / Einstein, Albert (1879 - 1955); Székely László (tudományfilozófus) (1954 -)
14. Alkotáselméleti (kreatológiai) tanulmányok (1982) / Magyari Beck István (1941 -); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kutatás- és Szervezetelemző Intézet
15. Alkotó munka és problémamegoldás (1981) / Hajdu István; Oktatási Minisztérium (Magyarország). Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztály
16. Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében (1999) / Fehér M. István (1950 -); Veres Ildikó; Miskolci Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Filozófiatörténet Tanszék; Alternatív Tradíciók a Magyar Filozófiai Kultúrában. Konferencia (Miskolc), 2. (1996.)
17. Alvajárók (1996) / Koestler, Arthur (1905 - 1983)
18. Alvajárók (2007) / Koestler, Arthur (1905 - 1983); Makovecz Benjamin (1957 -)
19. Amikor Einstein Gödellel sétált: kirándulás az értelem peremén (2019) / Holt, Jim ; Einstein, Albert (1879 - 1955); Gödel, Kurt; Jakabffy Éva; Jakabffy Imre
20. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio philologica (1957-1968) / Kardos László (1898 - 1987); Ligeti Lajos; Ortutay Gyula (1910 - 1978); Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
< Előző
Ugrás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11